przedrozwodem.pl
Produktów 0 szt. Twój koszyk
 

Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo

Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo
  • Cena : 30.50 zł

Kupuję

Streszczenie ebooka

Poradnik porządkujący sprawy wypadków zaistniałych w bardzo różnych sytuacjach oraz chorób zawodowych. Omawia podstawy prawne kwalifikowania zdarzeń jako wypadki lub choroby zawodowe oraz sposób ich dokumentowania, a także sprawy związane ze świadczeniami wynikającymi z faktu ich zaistnienia.

Spis treści

Wstęp
Literatura
Wykaz skrótów użytych w tekście
Wykaz skrótów użytych w orzecznictwie

I. PODSTAWY PRAWNE
1. Źródła prawa o wypadkach
2. Definicje wypadków
3. Charakterystyczne cechy wypadków

II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY
4. Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
5. Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków
6. Powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora
7. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
8. Wypadek na terenie innego zakładu
9. Odmowa zbadania wypadku
10. Rejestr wypadków przy pracy oraz statystyczna karta wypadku przy pracy
11. Wnioski powypadkowe
12. Wypadki niepracownicze

III. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE CHORÓB ZAWODOWYCH
13. Związek choroby z warunkami pracy
14. Postępowanie dotyczące chorób zawodowych
15. Obowiązki pracodawcy związane z chorobami zawodowymi
16. Analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych

IV. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
17. Rodzaje świadczeń
18. Postępowanie w zakresie ustalenia prawa do świadczeń powypadkowych
19. Pozbawienie poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
20. Świadczenia na podstawie prawa cywilnego

V. ZRÓŻNICOWANA SKŁADKA WYPADKOWA DLA PRACODAWCÓW
21. Kategoria ryzyka dla danej działalności

VI. WYPADKI W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY

VII. WYPADKI LUB CHOROBY POWSTAŁE W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH

VIII. WYPADKI I CHOROBY ZWIĄZANE ZE SŁUŻBĄ
22. Służba wojskowa
23. Służba w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Więziennej

IX. WYPADKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY
24. Udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej
25. Udzielanie pomocy Policji, ABW lub Straży Granicznej
26. Udzielanie pomocy pracownikom wywiadu skarbowego

X. INNE WYPADKI I CHOROBY
27. Wypadki związane z wypełnianiem powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
28. Wypadki uczniów i studentów
29. Wypadki przy pracy rolniczej
30. Wypadki związane z akcją zwalczania klęsk żywiołowych

Załączniki.
Zał. nr 1. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Zał. nr 2. Statystyczna karta wypadku przy pracy
Zał. nr 3. Karta wypadku powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego
Zał. nr 4. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Zał. nr 5. Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia oraz rejestru wypadków uczniów
Zał. nr 6. Wzór rejestru wypadków przy pracy