przedrozwodem.pl
Produktów 0 szt. Twój koszyk
 

Z nr 122 Komentarz do Ustawy o doradztwie podatkowym

Z nr 122 Komentarz do Ustawy o doradztwie podatkowym
  • Cena : 46.99 zł

Kupuję

Streszczenie ebooka

Książka ta jest drugim wydaniem kompleksowego komentarza do tej ustawy. Jej adresatami są przede wszystkim doradcy podatkowi, a także podmioty wykonujące doradztwo podatkowe, w tym biura rachunkowe. W książce szczegółowo omówiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz zasadnicze zagadnienia dotyczące korporacji. Komentarz uwzględnia także praktyczne problemy związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, które ujawniły się na przestrzeni ostatnich lat. Wiele zmian w funkcjonowaniu Krajowej Izby Doradców Podatkowych wprowadził II Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbył się w styczniu 2006 r. Prace Zjazdu zaowocowały m.in. nowelizacją Statutu Izby oraz uchwaleniem nowych, znacznie bardziej rozbudowanych zasad etyki zawodowej. Dorobek legislacyjny Zjazdu uwzględniono w treści komentarza. Komentarz obejmuje stan prawny na dzień 1 marca 2006 r. i został zaktualizowany o zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, które miały miejsce od poprzedniego wydania. Książkę wzbogacono o wybór przepisów wewnątrzkorporacyjnych, a także akty wykonawcze do ustawy i Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Spis treści

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Wpis na listę doradców podatkowych
Rozdział 3 Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych
do wykonywania doradztwa podatkowego
Rozdział 4 Egzamin na doradcę podatkowego
Rozdział 5 Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
Rozdział 6 Obowiązki i prawa doradcy podatkowego
Rozdział 7 Odpowiedzialność za szkodę
Rozdział 8 Samorząd doradców podatkowych
Rozdział 9 Odpowiedzialność  dyscyplinarna
Rozdział 10 Odpowiedzialność karna
Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe
AKTY WYKONAWCZE I STATUT
KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH